ACEG behaalt de erkenning van FOD Economie om de keuringen van hoogspanningsluchtlijnen uit te voeren
Om de veiligheid en een goede werking van hoogspanningsluchtlijnen te controleren en garanderen, is ACEG vanaf heden erkend door de FOD Economie en bevoegd om deze inspecties uit te voeren.

Om de veiligheid en een goede werking van hoogspanningsluchtlijnen te controleren en garanderen, is ACEG vanaf heden erkend door de FOD Economie en bevoegd om deze inspecties uit te voeren. Het gaat om zowel de gelijkvormigheidscontrole als de periodieke controle. Om deze efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren, maakt ACEG gebruik van verschillende controletechnieken.

Thermografische inspecties

Naast de algemene controles, heeft ACEG ook de erkenning ontvangen voor een thermografische controle van hoogspanningsluchtlijnen. Bij thermografie wordt er gebruik gemaakt van infraroodbeeldvorming om temperatuurvariaties in kaart te brengen. Deze variaties kunnen wijzen op problemen zoals oververhitting, slechte verbindingen of isolatiefouten.

Het vroegtijdig detecteren van deze problemen vermindert de kans op storingen aanzienlijk.

Controle met drones

Een meer geavanceerde techniek die ACEG hanteert, is het inzetten van drones. Door drones te gebruiken kunnen ook hoogspanningsluchtlijnen op moeilijk bereikbare plaatsen gecontroleerd worden. Uitgerust met speciale camera’s en sensoren, zorgen de drones voor een detailleerde en nauwkeurige datacaptatie. De verzamelde gegevens worden ter plaatse beoordeeld.

Het gebruik van deze techniek verhoogt de veiligheid en nauwkeurigheid van de inspecties.

Samen naar een veilig en efficiënt elektriciteitsnetwerk

Het behalen van de erkenning van de FOD Economie is een belangrijke stap in het verhaal van ACEG. Door het bijkomend aanbieden van algemene en thermografische controles van hoogspanningsluchtlijnen biedt ACEG een specifieke dienstverlening voor inzet naar betrouwbaarheid van het Belgische elektriciteitsnet.

Zo werkt ACEG mee aan het waarborgen van een efficiënte en veilige werking van de elektrische netwerken in België.

Geen nieuws missen?

Meldt je dan hier aan voor al onze blogs.