blog head

In een tijd waar de ijskappen smelten, het gat in de ozon alsmaar groter wordt en het klimaat drastisch verandert, is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt om de wereld terug tot zijn recht te brengen.

Waarom een EPC?

Om ervoor te zorgen dat alle Belgische inwoners hun eigen steentje bijdragen, bestaat er iets zoals het EPC. ook wel gekend als het energieprestatiecertificaat.

Dit is een certificaat dat gaat weergeven tot in hoeverre uw woning energiezuinig / -vriendelijk is. Nu, waarom is dit certificaat nodig? Wat is het grote voordeel van een certificaat zoals dit?

Indien u van plan bent uw woning te verkopen of verhuren, is het verplicht om een EPC te bezitten. Dit EPC geeft kopers en huurders een idee van hoe het energieverbruik is van de woning en wat ze eventueel kunnen doen om de score te verbeteren. Daarnaast kunnen ze aan de hand van deze score al redelijk goed inschatten wat hun maandelijks energieverbruik gaat zijn.

Daarnaast is het heel gemakkelijk om te kijken hoe goed uw woning scoort. Hoe lager de score, hoe beter u scoort. Hoe hoger de score… wel, dan is het hoog tijd om enkele aanpassingen aan uw woning te doen.

Aan de hand van een kleurenbalk ziet u al snel hoe goed uw woning scoort. Groene balk? Dan bent u met vlag en wimpel geslaagd en hoeft u geen al te grote aanpassingen te doen. Een rode balk? Dan schiet u best in actie.

Wanneer is een EPC verplicht?

Sinds 2008 is het verplicht om uw woning te voorzien van een EPC keuring. Indien u geen EPC hebt, kan u zich verwachten aan boetes. Een gewaarschuwd man is er twee waard. Dus bij deze: zorg dat u steeds een geldig EPC heeft, want de boetes zijn niet mild. Ze kunnen oplopen tot wel €62.500.

Voor nieuwbouw gelden er andere regels, hier is dan ook een ander type certificaat voor. Dit certificaat (niet te verwarren met EPC), heet het EPB. Sinds 2006 is dit ook een verplicht item, maar dan enkel voor nieuwbouw.

Hoelang is een EPC geldig?

Eens u het EPC behaalt heeft, blijft dit in België voor 10 jaar geldig. Wanneer u de woning opnieuw verkoopt of verhuurt, hoeft u de keuring dus niet te veranderen indien deze nog geldig is.

Is het nu zo dat u verschillende maatregelen hebt genomen om uw woning energiezuiniger te maken, dan kan u wel steeds om een nieuw EPC vragen zodat u steeds up-to-date gegevens kan voorleggen aan nieuwe kopers en/of huurders.

Hoeveel tijd heeft een koper om de installatie te verbeteren?

Indien u te laat was met het behalen van uw EPC en de score niet goed was en al dan niet een boete heeft moeten betalen, is het alvast belangrijk dat u snel de nodige aanpassingen doorvoert om uw woning energievriendelijker te maken.

De boete is immers geen kwijtschelding. Als uw woning nog te koop of te huur staat, is het zelfs mogelijk om een tweede boete te krijgen bij een nieuwe controle. Zorg dus dat u zo snel mogelijk een afspraak maakt voor een EPC keuring en vermijd onnodige kosten.

Wat moet er in orde zijn voor de keuring plaatsvindt?

Het is belangrijkste voor onze ACEG-experts, is dat u op voorhand zoveel mogelijk informatie verzameld. Hoe meer informatie, hoe nauwkeuriger het EPC kan worden opgemaakt. De ACEG-experts zullen voor u verschillende aspecten controleren ten gunste van uw energiewaarde.

Volgende gegevens kan u al op voorhand klaar leggen:

 • Bouwjaar van uw woning
 • Isolatie van de gevels, daken en vloeren: type, dikte en hoeveelheid
 • Type verwarming en sanitair warm water
 • Type ramen en diens profielen
 • Aanwezigheid van zonnepanelen en zonneboiler indien van toepassing

Volgende materialen kan u indienen als bewijsmateriaal om uw EPC te ondersteunen:

 • Stedenbouwkundige vergunning
 • Bouw- of uitvoeringsplannen
 • Ondertekende aannemingsovereenkomsten
 • Aanbestedingsplannen, meetstaat of lastenboek
 • Werfverslagen, vorderingsstaten
 • Foto’s
 • Facturen/leveringsbonnen bouwmaterialen
 • Facturen aannemers
 • Offertes/bestelbonnen
 • Vorige EPC’s
 • Technische documentatie met productinformatie

BELANGRIJK: zorg dat volgende gegevens zeker te vinden zijn op bovenstaande bewijsstukken:

 • Adres woning
 • Naam koper
 • Naam leverancier, verkoper, aannemer,…
 • Datum document

Als u bijvoorbeeld bij een nieuwbouw geen adres kunt aantonen moet u kadastrale informatie of een lotnummer vermelden op het document. Zo is dit duidelijk voor onze ACEG-expert dat het desbetreffende materiaal effectief is geplaatst in de woning.

Indien bovenstaande het geval is kan u volgende bewijsmaterialen voorzien:

 • Offertes/bestelbonnen
 • Foto’s
 • EPB aangiften
 • Voorgaande EPC’s
 • Technische documentatie met productinformatie

Het EPB bij een nieuwbouw is dus een ander type certificaat waarvoor andere regels geld.

Hoe verloopt de keuring bij ACEG?

Onze ACEG-expert komt langs om uw hele woning te inspecteren. Hierbij bestudeert onze expert de planning, voert hij verschillende metingen uit, controleert de verschillende punten om een EPC op te kunnen stellen (volgens het regioprotocol).

Na de keuring wordt alle informatie verzameld en berekenen wij uw score om het EPC certificaat op te maken.

Wat zijn de voordelen van een keuring bij ACEG?

 • Snelle en efficiënte service met 95% klanttevredenheid
 • Onze experts gaan steeds grondig en gedetailleerd te werk
 • Het blijft overzichtelijk: u ontvangt al uw attesten in ons digitaal platform
 • Periodieke keuringen kunnen eenvoudig ingepland worden
 • Heeft u nog vragen? Onze experts staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden


Een EPC aanvragen? Eénvoudig! Neem contact op met één van onze ACEG-experts en plan een afspraak in.