Waarom een EPC
In een tijd waar de ijskappen smelten, het gat in de ozon alsmaar groter wordt en het klimaat drastisch verandert, is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt om de wereld terug tot zijn recht te brengen.

Waarom een EPC?

Een energieprestatiecertificaat is sinds 2008 verplicht wanneer u uw woning of kleine niet-residentiële eenheid (kNR tot 500m2) wil verkopen of verhuren. Dit EPC informeert potentiële kopers of huurders over de energiezuinigheid en het te verwachten energieverbruik van de woning.

Daarnaast helpt een EPC om te weten te komen wat u kan doen om de score te verbeteren. Hoe lager de score, hoe beter. Bij een hoge score zijn enkele aanpassingen aan de woning zeker het overwegen waard.

Aan de hand van een overzichtelijke kleurenscore ziet u de energieprestatie van uw woning. Bevindt de score zich in de groene balk? Dan hoeft u geen al te grote aanpassingen te doen. Een resultaat in de rode balk? Dan is er sowieso wel wat werk aan de winkel om de woning energiezuiniger en bijgevolg ook fiscaal interessanter te maken.

Hoe lang is een EPC geldig?

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig , ook wanneer u de woning opnieuw verkoopt of verhuurt.

Hebt u intussen uw woning energiezuiniger gemaakt? Dan kunt u natuurlijk een nieuw EPC laten opmaken om zo ook administratief up-2-date te zijn met de investeringen die u heeft gedaan. Deze gegevens kan u dan ook meteen voorleggen aan nieuwe kopers en/of huurders.

Wist u trouwens dat EPC’s die werden opgemaakt voor 1 januari 2019 komen te vervallen bij de verkoop van een woning?

Hoeveel tijd heeft een koper om de installatie te verbeteren?

Indien u te laat was met het behalen van een EPC en/of de score niet goed was, is het interessant dat u snel de nodige aanpassingen doorvoert om uw woning energie- vriendelijker te maken. Een eventuele boete kan het gevolg zijn.

Deze boete is bovendien geen kwijtschelding. Als uw woning nog te koop of te huur staat, is het zelfs mogelijk dat u een tweede boete krijgt bij een nieuwe controle. Zorg dus dat u zo snel mogelijk een afspraak maakt voor een EPC-keuring om zo onnodige kosten te vermijden. .

Bespaar elke maand op uw energiefactuur

Dankzij een energiezuinige woning zal u sowieso maandelijks behoorlijk wat besparen op uw energiefactuur. Het gemiddelde energieverbruik in een doorsnee Vlaamse woning ligt best aan de hoge kant. Met de huidige energietarieven is het dan ook een goed idee om hier iets aan te doen.

Nieuwbouwprojecten of verbouwingen geven dé uitgelezen kans om dat grondig aan te pakken. Zo kan er heel wat energie bespaard worden door meer thermische isolatie en isolerende beglazing te plaatsen, verwarmingsketels met hoger rendement te installeren en zonnewinsten nuttig te gebruiken.

Premies en financiële steun voor een energiezuinige woning

Een woning die nog beter doet dan de vooropgestelde eisen is ook een prima idee. Zeker gezien de verschillende premies en financiële steun van de overheid:

 • Vermindering van de onroerende voorheffing, afhankelijk van het E-peil van de woning.
 • Een gratis verzekering gewaarborgd wonen komt tussen als u door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid de hypothecaire lening voor uw nieuwbouw niet meer kunt afbetalen.
 • Premies van de netbeheerder voor het plaatsen van isolatie en het toepassen van energiezuinige technieken in bestaande woongebouwen. Bij ingrijpende renovaties ontvangt u daarbovenop een totaalrenovatie bonus.
 • Verlaagde registratierechten en teruggave van een deel van de schenkingsrechten bij ingrijpende energetische renovaties (IER).
 • Premies bij het plaatsen van zonnepanelen, laadpalen en thuisbatterijen .

EPC-label premie & renteloos renovatiekrediet

Wilt u uw woning energiezuinig maken? Dan is het vandaag de dag het ideale moment! Bovendien kan u uw woning op twee manieren extra voordelig renoveren..

Dankzij het renteloze renovatiekrediet is het mogelijk om tot 60.000 euro renteloos lenen om uw woning – die u vanaf 2021 gekocht hebt – energiezuinig te renoveren. Daarnaast kunt u met de EPC-label premie nog tot 5.000 euro extra terugkrijgen van uw investering.

Kortom: investeren in een energiezuinige renovatie van uw woning was zelden zo interessant!

Wat kan u doen om een EPC-keuring vlot te laten verlopen?

Voor onze ACEG-expert is het belangrijk dat u op voorhand zoveel mogelijk informatie verzamelt. Hoe beter dit gebeurt, hoe nauwkeuriger het EPC kan worden opgemaakt. Onze specialisten zullen voor u allerlei verschillende aspecten controleren om de effectieve energiewaarde correct vast te stellen.

Volgende gegevens kan u al op voorhand verzamelen:

 • Bouwjaar van de woning
 • Isolatie van de gevels, daken en vloeren: type, dikte en hoeveelheid
 • Type verwarming en sanitair
 • Type ramen en profielen
 • Aanwezigheid van zonnepanelen en zonneboiler, indien van toepassing

Volgende materialen gelden als bewijsmateriaal om uw EPC te ondersteunen:

 • Stedenbouwkundige vergunning
 • Bouw- of uitvoeringsplannen
 • Ondertekende aannemingsovereenkomsten
 • Aanbestedingsplannen, meetstaat of lastenboek
 • Werfverslagen, vorderingsstaten
 • Foto’s
 • Facturen/leveringsbonnen bouwmaterialen
 • Facturen aannemers
 • Offertes/bestelbonnen
 • Vorige EPC’s
 • Technische documentatie met productinformatie

BELANGRIJK: Zorg dat volgende gegevens zeker terug te vinden zijn op bovenstaande bewijsstukken:

 • Adres woning
 • Naam koper
 • Naam leverancier, verkoper, aannemer, …
 • Datum document

Als u bij een nieuwbouwproject nog geen adres kunt aantonen moet u de kadastrale informatie of een lotnummer vermelden op het document. Zo is het duidelijk voor onze ACEG-expert dat het desbetreffende materiaal effectief is geplaatst in de woning.

In dit geval kan u volgende bewijsmaterialen voorzien:

 • Offertes/bestelbonnen
 • Foto’s
 • EPB aangiften
 • Voorgaande EPC’s
 • Technische documentatie met productinformatie

Let op: het EPB bij een nieuwbouw is dus een ander type certificaat waarvoor andere regels gelden.

Hoe verloopt een EPC-keuring bij ACEG?

Om een EPC te bekomen komt onze ACEG-expert bij u langs om de bestaande situatie van de woning vast te stellen. De exacte energiescore wordt berekend op basis van een aantal isolatiewaarden die bepaald worden dankzij het verzamelen van de gegevens over de opbouw van van de gebouwschil.

Denk hierbij aan de gebruikte materialen, de isolatiewaarde van het dak, de muren, de ramen en deuren, het sanitair warm water en niet te vergeten de verwarmingsinstallatie en de koeling. Als er geen plannen voorhanden zijn, meet onze deskundige onder meer ook nog de deuren, de ramen en de vloeroppervlaktes op.

Na de keuring wordt alle informatie verzameld en berekenen wij uw score om het EPC- certificaat op te maken

Wat zijn de voordelen van een keuring bij ACEG?

 • alle keuringen eenvoudig online aanvragen
 • combikeuring: onze experts voeren meerdere keuringen uit tijdens eenzelfde bezoek.
 • installatie gekeurd binnen de week na uw aanvraag
 • digitale verslagen beschikbaar via ons online platform
 • vlotte, transparante communicatie en 1 point of contact

Geen nieuws missen?

Meldt je dan hier aan voor al onze blogs.