Gaskeuringen: essentieel om je omgeving veilig te houden
Maak j gebruik van een verwarmingsinstallatie op gas? Dan is een uitgebreide gaskeuring door een erkend keuringsmechanisme zoals ACEG cruciaal voor je veiligheid!

Een niet conforme gasinstallatie brengt immers grote risico’s met zich mee: gaslekken, risico op brand, CO-vergiftiging en zelfs explosiegevaar. Het laten nakijken van uw gasleidingen, de verbruikstoestellen én de ruimte waarin de installatie is opgesteld is zeker geen overbodige luxe. Integendeel, het is een absolute must!

Na de keuring ontvangt u een gedetailleerd keuringsverslag dat aangeeft of uw leidingen lekdicht zijn en of er andere risico’s zijn. Bijkomend ontvangt u een conformiteitsverklaring volgens de Belgische normen voor uw gasleverancier. Indien uw installatie niet conform blijkt en wordt afgekeurd, ontvangt u een overzicht met alle inbreuken.

Bij welk type van gaskeuringen kan u beroep doen op ACEG?

  • Aardgas
  • Propaan en butaan
  • Rookgasanalyse

Aardgas

De (her)keuring van uw gasinstallatie is belangrijk om mogelijke gaslekken op te sporen en zo brand- en explosiegevaar te voorkomen. Door deze controle kunnen eveneens gebreken die kunnen leiden tot CO-vergiftiging tijdig gedetecteerd worden.
Deze keuring is bovendien wettelijk verplicht voor het openzetten van de gasmeter en bij de uitbreiding en of aanpassing van elke gasinstallatie. Bovendien is een periodieke controle een goed idee, onder het motto “beter voorkomen dan genezen”. Tenslotte is het belangrijk om met zekerheid te weten of uw installatie conform de geldende normen uitgevoerd is.

Propaan en butaan

Wanneer u een opslagplaats met vaste houder voor propaan of butaan in gebruik wil nemen, dan heeft u verplicht een goedkeuringsverslag nodig. De huidige staat van de houder en het veiligheidssysteem worden dan gecontroleerd. Een verdere opvolging gebeurt sowieso via een verplichte periodieke controle, die per provincie kan verschillen.

Na deze controle zal een goedkeuringsverslag opgesteld worden dat nodig is om de houder van het propaan of butaan te exploiteren. ACEG levert uniforme, kwaliteitsvolle keuringsverslagen af die aangevuld worden met relevant fotomateriaal.

Ook bij de indienststelling dient u installaties voor propaan en butaan te laten keuren. Het is eveneens interessant om nadien inspecties te laten uitvoeren op periodieke basis om de veiligheid van een installatie te waarborgen. De gasleidingen en de gasverbruikstoestellen worden dan gecontroleerd, samen met hun voorzieningen voor verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer. Daarnaast wordt er door een meting bepaald of de gasleiding 100% lekdicht is. Door deze controle verkleint u de kans op brand, explosie en CO-vergiftiging. Bij iedere aanpassing aan een gasinstallatie is het daarom ook verplicht om deze te laten (her)keuren.

Na afloop ontvangt u een volledig en gedetailleerd keuringsverslag dat kan opgevraagd worden door uw gasleverancier, verzekeringsmaatschappij of door de overheid.
Deze keuringen zijn ook van toepassing op verplaatsbare (tijdelijke) verbruikstoestellen zoals markten, foodtrucks, kermissen, etc.

Rookgasanalyse – centrale verwarming

Een slechte verbranding kan een schouwbrand en zelfs een CO-vergiftiging tot gevolg hebben. Een stooktoestel dat niet goed staat afgesteld, leidt eveneens tot een hogere energiekost en is door de extra, onnodige uitstoot bovendien slecht voor het milieu.

Een meting en analyse van de verbrandingsgassen (o.a. koolstofmonoxide, koolstofdioxide, zuurstof) van uw stooktoestel dringt zich dus op. Deze keuring is niet te verwarren met een periodiek onderhoud, maar in België wel tweejaarlijks verplicht. Nadien ontvangt u een keuringsverslag met alle resultaten, de eventuele aandachtspunten en of het systeem voldoet aan de wetgeving ter zake.

VRAAG VANDAAG NOG UW GASKEURING AAN

WAT KAN U DOEN OM EEN GASKEURING VOOR TE BEREIDEN? EN WAAR MOET U OP LETTEN?

1. De juiste documenten klaarleggen

Denk hierbij aan het isometrisch schema van de nieuwe (delen van de) aardgasinstallatie. Handleidingen van toestellen en toebehoren, alsook eventuele voorgaande controleverslagen kunnen een absolute meerwaarde zijn.

gas-keuring-1

2. De volgende voorbereidingen treffen

De aardgasinstallatie moet gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn voor onze inspecteurs. Tijdens de controle zal de aardgasinstallatie kort buiten dienst gezet worden om ons toe te laten om de juiste metingen uit te voeren.

Daarnaast moeten alle lokalen (plus alle private en gemeenschappelijke kelders in appartementsgebouwen) betrokken bij de aardgasinstallatie gemakkelijk en veilig toegankelijk zijn. Er moet natuurlijk minimaal één aardgastoestel geplaatst zijn, met een afgewerkte rookgasafvoer.

In afwachting van het aansluiten van een toestel, moet elke open leiding of kraan degelijk worden afgesloten met een metalen geschroefde stop of dop, zelfs wanneer de gasmeterkraan in gesloten stand verzegeld is.

Met het oog op het uitvoeren van de dichtheidsproef bij nieuwe (delen van) installaties dient er een T-stuk, afgesloten met een stop, voorzien te worden. Dit steeds stroomafwaarts, in de nabijheid van de gasmeter en voor iedere aftakking. Dit wil zeggen dat als er twee toestellen aanwezig zijn het T-stuk vóór de splitsing van de leidingen moet zijn geplaatst.

Ten slotte moet er steeds een gemachtigd persoon ter plaatse zijn die ons toegang geeft en alle documenten en attesten die bij een gaskeuring komen kijken kan aftekenen.

DE FULL SERVICE VAN ACEG

ACEG ondersteunt u als erkend keuringsmechanisme bij al deze controles en bij het behalen van alle nodige keuringsattesten en certificaten. Zowel particuliere als professionele klanten kunnen bij ACEG terecht. Wij staan garant voor een snelle en efficiënte service met aflevering van kwaliteitsvolle en duidelijke verslagen. Bovendien streven we steeds naar 100% klantentevredenheid

Na elke keuring ontvangt u steeds een gedetailleerd rapport dat vermeldt of uw leidingen lekdicht zijn en of u risico loopt op gevaar, plus een conformiteitsverklaring volgens de Belgische normen voor uw gasleverancier. Bovendien kan u via ons gebruiksvriendelijke online platform snel en eenvoudig al uw keuringen aanvragen, beheren en opvolgen.

Ons jong, dynamisch en gemotiveerd team staat garant voor een vlotte, transparante en snelle communicatie. ACEG is de snelste op de markt en werkt met de glimlach. ACEG, uw erkend keuringsmechanisme!

VRAAG HIER SNEL EN EENVOUDIG UW GASKEURING AAN

Geen nieuws missen?

Meldt je dan hier aan voor al onze blogs.