Asbest

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. 

Zowel een asbestattest als een asbestinventaris werden in het leven geroepen te bevordering van de algemene gezondheid.

Asbestattest: wat en waarom?

 

Het asbestattest kadert in het afbouwbeleid van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken. Het attest is een inventaris van asbesthoudende materialen die in een pand worden aangetroffen en toetst of een pand asbestveilig is. Voor elk asbesthoudend materiaal of gebouw(onderdeel) geeft het attest advies hoe deze materie veilig te beheren of te verwijderen. Dit attest kan enkel worden opgemaakt door een gecertificeerd deskundige.

Asbestattest: geldigheid en relevante wetgeving.

Een asbestattest opgesteld na 08/04/2024 dat geen asbesthoudende materialen bevat, is onbeperkt geldig. Indien 1 of meer asbesthoudende materialen met hoog materiaalrisico, dan is een asbestattest slechts 5 jaar geldig.

Wetgeving: VLAREMA 9. Verplicht bij verkoop van een pand met bouwjaar voor 2001.

Asbestattest: bijkomende informatie

Er worden minimaal 2 verplichte staalnames uitgevoerd op het pleisterwerk (wanden en plafonds) in iedere ruimte. Dit is een ‘niet-destructieve’ controle, wat betekent dat er, behoudens het nemen van stalen die mogelijks kleine sporen achterlaten, geen schade zal zijn. Deze staalnamepunten worden nadien gefixeerd om verder gevaar of beschadiging te voorkomen.

Indien de deskundige op basis van zijn kennis veronderstelt dat een materiaal asbesthoudend is, zal dit als “vermoedelijk asbestverdacht” beschouwd worden. In dat geval dienen er geen extra stalen genomen te worden.

Alle stalen worden door een erkend extern labo onderzocht. Na dit onderzoek zal een risicobeoordeling gemaakt worden over de algemene toestand van het pand. Deze beoordeling wordt opgenomen in het rapport dat conform de voorschriften van OVAM zal worden opgesteld.

Asbestattest: te voorzien door de klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot een verplichte hercontrole.

Het is eveneens verplicht om het document “Opdrachtformulier opmaak van een asbestinventaris voor een asbestattest” in te vullen. Dit document dient voor de aanvang van de inspectie ter beschikking te worden gesteld van de asbestdeskundige.

Asbestattest: belangrijke data

  • 23/11/2022: verplicht in Vlaanderen bij de verkoop van een pand met bouwjaar voor 2001.
  • 2025: verplicht in Vlaanderen voor de algemene delen van een appartementsgebouw.
  • 2032: verplicht in Vlaanderen voor élk pand met bouwjaar voor 2001

Volg in de voetstappen van 10.000+ personen en ontdek het gemak van ACEG.

Ik ben zeer tevreden over de geleverde services. ACEG heeft me niet enkel op een vlotte en snelle manier verder geholpen aan een afspraak, ook de inspecteur die is langsgekomen heeft ons zeer goed verder geholpen. Onze installatie was volledige veilig. De inspecteur nam zelf nog voldoende tijd ons enkele zaken uit te leggen waardoor we nu weten hoe we veilig te werk kunnen gaan als we een lamp moeten ophangen. Van A tot Z een 10/10. Op deze firma kan je rekenen!

Valérie Ruiters