Hoe brandveilig is uw omgeving?

Nagaan of uw branddetectie-installatie voldoet aan de wettelijke normen? Professioneel advies nodig rond efficiënte evacuatieoefeningen? Op zoek naar een risicoanalyse brand? Zorg voor een optimale brandveiligheid dankzij de expertise van onze ACEG-specialisten.

Branddetectie en brand-bestrijdingsmiddelen

Een brand betekent in veel gevallen ernstige schade, zowel materieel als menselijk. Om het risico op een brand zoveel mogelijk te beperken bent u verplicht om uw branddetectie-installatie en brandbestrijdingsmiddelen in uw bedrijf te laten keuren door een erkend controleorganisme zoals ACEG. Rook-, alarm-, blus- en warmteafvoersystemen moeten op correcte manier gebruikt worden en de juiste signalen uitsturen of ontvangen. Belangrijk is ook dat alles werkt bij een elektriciteitsonderbreking.

Evacuatie-oefeningen

Een evacuatieoefening heeft als doel een snelle en efficiënte evacuatie mogelijk te maken bij een echte noodsituatie. ACEG organiseert een al dan niet onaangekondigde brand evacuatieoefening in uw bedrijf en stelt nadien een deskundig verslag op met advies hoe de bestaande procedures en brandveiligheid infrastructuur te verbeteren.

Advies bij het opstellen van een risicoanalyse brand

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de veiligheid van uw personeel te garanderen in geval van brand. U dient dus correct geïnformeerd te zijn over de te nemen maatregelen en op de hoogte te zijn van de mogelijke risico’s. Is uw gebouw op de juiste manier beschermd tegen brand? Zijn de brandveiligheidsmaatregelen in uw bedrijf wel efficiënt georganiseerd? Onze ACEG-expert geeft professioneel advies na een volledige controle van uw gebouwen en het materiaal waarover u beschikt.

Vooronderzoek brandveiligheidsnormen toeristische logies

Brandveiligheid is één van de essentiële voorwaarden waaraan alle toeristische logies in Vlaanderen moeten voldoen. Het logiesdecreet bepaalt dan ook dat elke uitbater van een vakantieverblijf over een brandveiligheidsattest moet beschikken. Onze ACEG-expert neemt tijdens een vooronderzoek brandveiligheidsnormen uw vakantieverblijf grondig onder de loep ter voorbereiding op het brandveiligheidsattest opgelegd door dat logiesdecreet.

Volg in de voetstappen van 10.000+ personen en ontdek het gemak van ACEG.

Ik ben zeer tevreden over de geleverde services. ACEG heeft me niet enkel op een vlotte en snelle manier verder geholpen aan een afspraak, ook de inspecteur die is langsgekomen heeft ons zeer goed verder geholpen. Onze installatie was volledige veilig. De inspecteur nam zelf nog voldoende tijd ons enkele zaken uit te leggen waardoor we nu weten hoe we veilig te werk kunnen gaan als we een lamp moeten ophangen. Van A tot Z een 10/10. Op deze firma kan je rekenen!

Valérie Ruiters