Energie

Een energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, geeft inzicht in de energieprestatie van een gebouw of een gebouweenheid.

Download HIER DE PRODUCTFICHES

EPC: Wat en waarom?

Het EPC geeft aanbevelingen om de energieprestatie van de gebouwschil en de installaties te verbeteren. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met het beschermde volume van een gebouw of gebouweenheid. Energie-efficiënte schildelen en technische installaties worden eveneens in de kijker gezet. Het resultaat van een EPC is de “energiescore” van een gebouw.

Geldigheid en relevante wetgeving

Een EPC is verplicht op te maken bij verhuur of verkoop van residentiële wooneenheden.

Een EPC is verplicht op te maken bij verhuur of verkoop van niet-residentiële eenheden, tot een bruikbare vloeroppervlakte van 500m2.

Vraag zeker ook naar onze uitgebreide infofiche!

Bijkomende informatie

In het kader van labelpremies vragen de kredietinstellingen eerst een EPC voor aanvang der werken op te maken alvorens deze werken uit te voeren. Na beëindiging van de werkzaamheden, kan er een nieuw EPC opgemaakt worden met een geoptimaliseerde energiescore.

Tevens is een EPC attest verplicht bij de verkoop van een woning.

Te voorzien door klant

Alle aanvaardbare bewijsstukken die zijn opgelijst door het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Geldige bewijsstukken zijn onder andere:

  • Bouwplannen: enkel geldig indien getekend door architect en goedgekeurd door vergunningverlenende overheid.
  • Lastenboek: enkel geldig indien getekend door aannemer en bouwheer en onderdeel vormend van een aannemingsovereenkomst.
  • Facturen van aannemers of bouwmaterialen: enkel geldig indien adres vermeld staat.
  • Technische fiches: enkel geldig indien ter plaatse kan worden vastgesteld dat de installatie en bouwmaterialen aanwezig zijn waarop de technische fiches betrekking hebben.
  • Offertes: enkel geldig indien de bijhorende factuur aanwezig is en hierop het offertenummer vermeld staat.
  • Vorig opgemaakt EPC of EPB-verslag: enkel geldig indien het adres overeenstemt.

Volg in de voetstappen van 10.000+ personen en ontdek het gemak van ACEG.

Ik ben zeer tevreden over de geleverde services. ACEG heeft me niet enkel op een vlotte en snelle manier verder geholpen aan een afspraak, ook de inspecteur die is langsgekomen heeft ons zeer goed verder geholpen. Onze installatie was volledige veilig. De inspecteur nam zelf nog voldoende tijd ons enkele zaken uit te leggen waardoor we nu weten hoe we veilig te werk kunnen gaan als we een lamp moeten ophangen. Van A tot Z een 10/10. Op deze firma kan je rekenen!

Valérie Ruiters