Vraag zorgeloos uw gaskeuring aan.

Aard- en andere soorten gassen kennen verschillende, levensbelangrijke toepassingen. A recipe for disaster? Een gasinstallatie die niet naar behoren werkt. Neem geen enkel risico en kies voor ACEG als partner voor alle types van gaskeuringen.

Aardgas Keuring

De (her)keuring van uw gasinstallatie is belangrijk om mogelijke gaslekken op te sporen, en op die manier brand en explosie te voorkomen. Door de verwarmingsinstallatie te controleren, kunnen we ook gebreken die leiden tot CO-vergiftiging tijdig detecteren. Deze keuring is bovendien wettelijk verplicht voor het openstellen van de gasmeter en bij de uitbreiding van elke gasinstallatie. Onze ACEG-expert gaat na of de installatie conform de geldende normen uitgevoerd is.

Opslagplaatsen propaan en butaan

Wanneer u een opslagplaats met vaste houder voor propaan of butaan in gebruik wilt nemen, dan hebt u verplicht een goedkeuringsverslag nodig. Onze ACEG-expert controleert de staat van de houder en het veiligheidssysteem. Een verdere opvolging gebeurt via een vijfjaarlijkse periodieke controle. Indien de wetgeving ter zake volledig wordt nageleefd, stelt ACEG het attest op dat nodig is om de houder van het propaan of butaan te kunnen exploiteren.

Installaties met propaan- en butaangas

Bij de indienststelling en nadien op periodieke basis dient u uw installatie voor propaan en butaan te laten keuren. Onze ACEG-expert controleert de gasleidingen en de gasverbruikstoestellen, samen met hun voorzieningen voor verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer. Ook de ruimte waarin de installatie opgesteld staat wordt grondig nagekeken. Daarnaast wordt er door een meting bepaald of de gasleiding 100% lekdicht is. Door deze controle verkleint de kans op brand, explosie en CO-vergiftiging.

Medische brandvoedende gassen in ziekenhuizen

Het is van levensbelang dat installaties voor de verdeling van medische brandvoedende gassen (zoals zuurstof, distikstofoxide of lachgas en gasmengsels met meer dan 22% zuurstof) perfect functioneren. Een grondige inspectie door onze ACEG-expert omvat een lekdichtheid onderzoek van deze installaties. Wij voeren deze verplichte keuringen uit bij indienststelling en tevens als periodieke controle (jaarlijks en driejaarlijks). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de installatie onder gasdruk staat.

ELGAcert

Vanaf 01/01/2024 is het verplicht om al uw gaskeuringen volledig digitaal uit te voeren via Elgacert. Dit  vereenvoudigt het proces van het aanmaken, archiveren en doorsturen van gasdocumenten.

Het is van essentieel belang dat gasinstallateurs een conformiteitsattest indienen. Zonder dit conformiteitsattest kan ACEG de installatie niet goedkeuren. In het geval van een volledig conforme installatie zal het erkende keuringsorganisme een controleverslag opstellen, wat nodig is voor het activeren van de gasmeter. Dit verslag is vanaf heden digitaal beschikbaar via ELGAcert.  

Volg in de voetstappen van 10.000+ personen en ontdek het gemak van ACEG.

Ik ben zeer tevreden over de geleverde services. ACEG heeft me niet enkel op een vlotte en snelle manier verder geholpen aan een afspraak, ook de inspecteur die is langsgekomen heeft ons zeer goed verder geholpen. Onze installatie was volledige veilig. De inspecteur nam zelf nog voldoende tijd ons enkele zaken uit te leggen waardoor we nu weten hoe we veilig te werk kunnen gaan als we een lamp moeten ophangen. Van A tot Z een 10/10. Op deze firma kan je rekenen!

Valérie Ruiters