Google Reviews Widget

Immo

Zorg dat uw woning volledig gekeurd is

Wanneer u een woning verkoopt of (ver)bouwt, heeft u liefst dat alles vlot verloopt. Zorg er voor dat alles steeds 100% in orde is. ACEG helpt u bij het behalen van alle nodige attesten en certificaten om uw woning wettelijk in orde te krijgen. Met andere woorden; ACEG neemt al uw zorgen weg bij het verkopen / (ver)bouwen van uw woning.

Asbestinventaris

Een asbestinventaris is een rapport waarin de  asbesthoudende materialen opgelijst worden die in een pand aangetroffen worden. Wist u dat bij de verkoop van een woning in 2022  dit rapport verplicht is indien dit pand dateert van voor 2001! Dit attest zal toegevoegd worden aan de woningpas . Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Indien de woning wordt gesloopt of gerenoveerd én de woning dateert van voor 2001 is eveneens dergelijk attest verplicht. Verder is elke gebouweneigenaar waar personeel tewerkgesteld wordt verplicht te beschikken over aan actuele asbestinventaris die jaarlijks geupdate dient te worden. Tenslotte dient vanaf 2032 iedere gebouweigenaar verplicht om over  een geldig asbestinventarisattest te bezitten.

Voor welke controles kan ik bij ACEG terecht?

  • Plaatsbeschrijvingen
  • Rioolkeuringen

Welke keuring het ook is, onze ACEG-experts helpen u met het behalen van al uw certificaten en attesten.

Hoe gaan we te werk?

1. We komen langs om uw keuring uit te voeren2. Goedgekeurd? ACEG bezorgt u het keuringsverslag3. U bent klaar voor een nieuw hoofdstuk!

Deze bedrijven gingen u al voor