Riool

Een rioolkeuring mag zeker niet vergeten worden bij (ver)bouwwerken. Het hergebruiken van regenwater is niet alleen financieel interessant, het is ook een slimme zet voor het milieu en de riolen zelf.

Download HIER DE PRODUCTFICHES

Rioolkeuring

In Vlaanderen dienen regenwater en vervuild water afzonderlijk te worden afgevoerd om de waterzuiveringsinstallaties optimaal te laten functioneren. De werking daarvan is namelijk beter als het vuile water niet verdund wordt door regenwater. Een rioolkeuring is verplicht bij nieuwbouw, een renovatie, de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem op de openbare weg en op vraag van de rioolbeheerder.

Bent u ontevreden over een keuring uitgevoerd door een erkende keurder, dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te treden. Komt u er niet uit, dan kunt u via de website van de betreffende keuringsinstelling een klacht indienen.

Geldigheid en relevante wetgeving

  • Verplicht bij het bouwen of verbouwen van een pand.
  • Verplicht bij nieuwe aansluiting of installatie van een individuele waterzuivering.
  • Verplichte herkeuring binnen de 60 dagen na afkeuring.
  • Inspecteurs van ACEG die over deze kwalificatie beschikken, kunnen dit uitvoeren.

Bijkomende informatie

Tijdens een rioolkeuring zal worden nagegaan of het afvalwater en regenwater aangesloten zijn op de riolering, op het openbaar domein of op de individuele sanering. Er wordt eveneens gecontroleerd of het afvalwater wordt voorbehandeld zoals opgelegd in de milieuwetgeving.

Afval- en regenwater moeten gescheiden worden afgevoerd en regenwater moet ter plaatse maximaal worden bijgehouden en hergebruikt.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat de installatie vrij en toegankelijk is om onderzoeksbeperkingen te voorkomen. Gelieve volgende (documenten) te voorzien:

  • Inventaris van aangesloten toestellen van het systeem dat gekeurd moet worden.
  • Stavingsdocumenten van deze toestellen (facturen, technische fiches, foto’s, etc.).
  • Uitvoeringsplan van het systeem dat gekeurd dient te worden.
  • Omgevingsvergunning

Volg in de voetstappen van 10.000+ personen en ontdek het gemak van ACEG.

Ik ben zeer tevreden over de geleverde services. ACEG heeft me niet enkel op een vlotte en snelle manier verder geholpen aan een afspraak, ook de inspecteur die is langsgekomen heeft ons zeer goed verder geholpen. Onze installatie was volledige veilig. De inspecteur nam zelf nog voldoende tijd ons enkele zaken uit te leggen waardoor we nu weten hoe we veilig te werk kunnen gaan als we een lamp moeten ophangen. Van A tot Z een 10/10. Op deze firma kan je rekenen!

Valérie Ruiters