ELEKTRISCHE KEURINGEN

Elektrische keuring in uitvoering

Jaarlijks gebeuren er heel wat ongevallen door gebreken bij elektrische installaties. Wanneer u net een nieuwe elektrische installatie heeft aangesloten, wil u liefst geen onnodige risico’s lopen. Laat uw elektrische installaties tijdig keuren en vermijd ten alle kosten gevaarlijke situaties zoals kortsluiting, brand of zelfs elektrocutie met de dood als gevolg.

Waarom een elektrische keuring?

In de eerste plaats is een elektrische keuring een logische stap als u de veiligheid van uzelf en uw gezin wil garanderen. Maar daarnaast is een elektrische keuring ook een verplicht gegeven door de federale overheid.

Door deze keuring te verplichten willen ze de Belgische bevolking beschermen tegen de mogelijke risico’s van gebrekkige elektrische installaties. Een kleine fout in uw installatie kan grote gevolgen hebben voor uw omgeving en eventueel zelf uw toekomst.

Beeld het u even in… alles waar u uw hele leven voor gespaard hebt, verdwijnt in enkele ogenblikken door een brand die veroorzaakt werd door een gebrekkige elektrische installatie.

Daarnaast in het geval dat u uw woning wil verkopen, komt een elektrische keuring ook van pas om mogelijke kopers te beschermen tegen gevaren en te informeren over de huidige staat van uw elektrische installaties.

Wanneer is een elektrische keuring verplicht?

Tijdens twee situaties is een elektrische keuring verplicht bij wet. De eerste situatie is wanneer u in uw huidige woning een nieuwe installatie plaatst, aanpast of uitbreidt.

Een tweede situatie is wanneer u gaat verhuizen en op punt staat om uw woning te verkopen of verhuren. Op deze manier beschermt en informeert u de mogelijke kopers of huurders en kan u zorgeloos uw woning verkopen of verhuren. Zo hoeven zij zich geen zorgen te maken over risico’s zoals elektrocutie, wat dodelijk kan zijn.

Om het kort en overzichtelijk te houden hebben we in vier puntjes opgelijst wanneer een elektrische keuring in België verplicht is:

  • Bij de ingebruikname van een nieuwe installatie.
  • Bij een uitbreiding of aanpassing van de installatie.
  • Periodiek om de 25 jaar voor bestaande installaties.
  • Bij de verkoop of verhuur van de woning moet evenzeer een geldig keuringsattest kunnen worden voorgelegd.

Hoelang is een elektrische keuring geldig?

Tijdens de hele periode dat uw elektrische installaties in gebruik zijn, is het belangrijk dat uw veiligheid gegarandeerd blijft. Als uw woning na 1981 gebouwd werd, is het verplicht om minstens elke 25 jaar uw elektrische installatie te laten keuren. Met andere woorden is uw keuringsattest 25 jaar geldig.

Indien uw woning voor 1981 gebouwd is, komen hier speciale regels bij te pas.

Hoeveel tijd heeft een koper om de elektrische installatie te verbeteren?

Wanneer uw woning verkocht wordt, of u juist een nieuwe woning heeft aangeschaft met enkele gebreken in de elektrische installaties, heeft de u of de koper tot 18 maanden tijd om de installaties te verbeteren/ regulariseren. Daarna dient er een nieuwe keuring aangevraagd te worden waarin de aanpassingen nagekeken zullen worden.

Wat moet er in orde zijn voordat de elektrische keuring plaatsvindt?

Om te vermijden dat we genoodzaakt zijn om op een ander tijdstip terug te komen zijn er enkele voorbereidingen die u op voorhand kan treffen.

Wanneer u een ACEG-expert laat langskomen, is het belangrijk dat u ons het ééndraads- en het situatieschema kan voorleggen. Hierin moeten de exacte locaties van de schakelborden, aansluit- en verdeeldozen, stopcontacten, schakelaars, lichtpunten, wasmachine, kookplaten enzovoort, vermeld zijn.

In het geval dat u deze schema’s niet hebt, moeten onze experts een inbreuk melden op het verslag. Nu, dit klinkt dramatischer dan het is want dit heeft echter geen gevolgen. Ook niet voor de verkoop van uw woning. Bij de verkoop van uw woning is het vooral belangrijk dat de mogelijke kopers de correcte informatie krijgen over de huidige staat van uw elektrische installaties.

Hoe verloopt een elektrische keuring bij ACEG?

Onze ACEG-expert komt langs en vraagt u om uw elektrisch dossier (ééndraads- en situatieschema’s), daarna gaat hij op zoek naar alle informatie betreffende de eigenaar, beheerder en installateur die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde werkzaamheden aan de installaties.

Als volgt zullen de ACEG-experts de meterstanden aflezen en noteren. Tijdens deze stap is het belangrijk dat u de naam en EAN-code van uw netbeheerder bij de hand houdt. Deze informatie kan u terugvinden op uw energierekeningen.

Daarna controleert de expert of uw schema’s conform zijn en of ze conform de werkelijkheid van uw installatie zijn. Hij controleert ook uw schakelbord (die makkelijk toegankelijk moet zijn) en uw hele elektrische installatie, onderdeel voor onderdeel. Hiervoor heeft hij toegang nodig tot het hele huis inclusief de kelders (dit geldt ook voor appartementen).

Na dit onderzoek wordt vastgesteld of uw elektriciteitsinstallatie wel of niet conform het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) is.

Tot slot krijgt u van onze keurder een keuringsattest. Dit attest kan u steeds raadplegen via het keuringsplatform (onze eigen software). Het platform is een hub waar u steeds alle nodige attesten, certificaten en documenten kan raadplegen in verband met al uw keuringen.

Wat zijn de voordelen van een elektrische keuring door een ACEG-expert?

  • Snelle en efficiënte service met 95% klanttevredenheid
  • Onze experts gaan steeds grondig en gedetailleerd te werk
  • Het blijft overzichtelijk: u ontvangt al uw attesten in ons digitaal platform
  • Periodieke keuringen kunnen eenvoudig ingepland worden
  • Heeft u nog vragen? Onze experts staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden


Wenst u elektrische installatie te laten nakijken? Of wilt u eenvoudigweg een periodieke controle van deze installatie? Geen probleem. ACEG zorgt voor alle types van elektrische keuringen.