GASKEURINGEN

gaskeuring in uitvoering

Het klimaat is sterk aan het veranderen, en dat vooral in een negatieve zin. Daarom wordt het steeds van groter belang dat we beginnen kijken naar alternatieven om groener te leven.

Eén van de doelstellingen om België ‘groener’ te maken is om tegen 2050 elke woning even zuinig te laten zijn als een nieuwbouwwoning vandaag. Eén van de alternatieven om uw woning zuiniger te maken is gas. Gas is de ideale transitie-energie om de klimaatdoelstellingen te halen en toch van alle comfort te genieten. Maar natuurlijk, komt deze energiebron niet zonder gevaar… Om dit gevaar te vermijden, bestaat er de gaskeuring.

Waarom een gaskeuring?

Al heel wat Belgische woningen maken gebruik van aardgas voor verwarming om te koken en warm water in de douche. Maar zo een gasinstallatie brengt steeds bepaalde risico’s met zich mee. Denk maar aan een gaslek dat kan leiden tot een ophoping van gassen, waardoor er brand- en ontploffingsgevaar ontstaat, of een CO-intoxicatie door een foutief aangesloten rookgasafvoer…

Bedreigingen zoals deze wil u ten alle sterktes vermijden. Om de veiligheid van u en uw gezin te waarborgen, is een regelmatige keuring van uw gasinstallatie verplicht, maar ook van levensbelang.

Wat is een gaskeuring?

Natuurlijk willen we risico’s zoals deze vermijden. Maar wat houdt zo een gaskeuring nu in?

Tijdens de keuring van uw gasleidingen, kijken onze ACEG-experts grondig na of er geen lekken / risicopunten aanwezig zijn. Dit doen we door onder andere een drukproef uit te voeren. Met een drukproef kunnen we vaststellen of er eventuele lekken aanwezig zijn.

Daarnaast gaan onze experts nog verschillende andere zaken na zoals:

 • Conformiteit van alle leidingen
 • De dichtheid van de leidingen
 • De kranen
 • De lasnaden en verschillende verbindingen
 • De naleving van de veiligheidsmaatregelen
 • De ventilatie en de aanvoer van oxidatieve lucht
 • De verschillende toestellen die werken op gas
 • De correcte realisatie en/of de controle van de afvoer van de verbrandingsproducten
 • De statische overdruk
 • Dilutiefactoren
 • Afmeting van de afvoerleiding

Wanneer is een gaskeuring verplicht?

Voor uw eigen veiligheid zijn in verschillende gevallen gaskeuringen verplicht door de wet. Als u echt zeker wil zijn van uw veiligheid kan u er ook voor kiezen om deze keuring periodiek te laten uitvoeren.

Wanneer is het verplicht door de wet?

 • Als u een nieuwe gasinstallatie plaatst
 • Als u uw huidige installatie vervangt of uitbreidt (zoals bij de plaatsing van een nieuw verwarmingstoestel of bij het plaatsen van nieuwe leidingen.)
 • Bij de openstelling van uw gasmeters
 • Als u een winkel, kantoor, studentenhuis, … hebt (elke jaar – periodiek is sterk aangewezen)

Wie kan de gaskeuring aanvragen?

Een gaskeuring kan door iedereen aangevraagd worden. Er zijn scenario’s waarbij verschillende instanties willen weten of een woning of gebouw veilig is en vrij van gaslekken, brand- en ontploffingsgevaar. Volgende instanties kunnen bijvoorbeeld een gaskeuring aanvragen:

 • De brandweer
 • Uw brandverzekering
 • Uw gasmaatschappij
 • Uzelf
 • Uw huurder

Hoelang is een gaskeuring geldig?

In principe is uw gaskeuring onbeperkt geldig (of afhankelijk van de gewestelijke regelementering kan dit anders liggen), zolang u hier geen aanpassingen aan uitvoert, of een nieuwe installatie plaatst.

Voor uw eigen veiligheid raden we toch aan om regelmatig uw gasinstallatie te laten keuren.

Wat moet er in orde zijn voor de gaskeuring plaatsvindt?

Voordat onze keurders bij u langskomen zijn er bepaalde zaken die al voorbereid moeten worden.

Isometrisch schema

Ten eerste is de aanwezigheid van het isometrisch schema van groots belang. Op dit schema staan alle lengtes, diameters en aangesloten verbruikstoestellen met bijhorende vermogen vermeld. Dit schema wordt opgesteld en ondertekend door de installateur van uw gasinstallatie. Met dit schema wordt nagegaan dat er geen te grote drukverliezen zijn op de installatie die nefast zouden kunnen zijn voor de verbranding.

Plaatsing en aansluiting

Daarnaast moeten alle leidingen en verbindingen geplaatst en aangesloten zijn. Indien nodig geldt dit ook voor de schoorsteenaansluiting, schoorsteen, luchtaanvoer en luchtafvoer.

T-stuk

Ook moet er een T-stuk met kraan en stop stroomafwaarts in de nabijheid van de gasmeter aanwezig zijn. Dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dichtingsproef tijdens de keuring.

Handleiding

Tot slot vragen we om de handleidingen van de geplaatste aardgastoestellen bij de hand te hebben.

Hoe verloopt een gaskeuring?

Na een afspraak met ACEG komt er een keurder bij u langs. Hij onderzoekt de gasleidingen, uw verbruikstoestellen en de ruimte waar de installatie zich bevindt. Na afloop van de keuring geeft de keurder u een gedetailleerd overzicht of uw leidingen lekdicht zijn en of u risico loopt op gevaar.

Daarnaast stelt hij een verslag op voor uw gasleverancier. In dit verslag staat de beschrijving van uw gasinstallatie, eventuele inbreuken, indien zonder inbreuken, de conformverklaring en het algemeen besluit. Na de komst van onze keurder bent u weer helemaal in orde voor uw veiligheid én bent u klaar om op een veilige manier gas te ontvangen.

Tot slot krijgt u van onze keurder een keuringsattest. Dit attest kan u steeds raadplegen via het keuringsplatform (onze eigen software). Het platform is een hub waar u steeds alle nodige attesten, certificaten en documenten kan raadplegen in verband met al uw keuringen.

Wat zijn de voordelen van een gaskeuring door een ACEG-expert?

 • Snelle en efficiënte service met 95% klanttevredenheid
 • Onze experts gaan steeds grondig en gedetailleerd te werk
 • Het blijft overzichtelijk: u ontvangt al uw attesten in ons digitaal platform
 • Periodieke keuringen kunnen eenvoudig ingepland worden
 • Heeft u nog vragen? Onze experts staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden


Wenst u lekken in uw gasinstallatie op te sporen? Of wilt u eenvoudigweg een periodieke controle van deze installatie? Geen probleem. ACEG zorgt voor alle types van gaskeuringen.