Google Reviews Widget

Laat uw evenementen op een veilige manier doorgaan.

ACEG kan u bijstaan voor de controle en keuring van een breed gamma aan attractie- en speeltoestellen. Reken ook op onze specialisten om u met raad en daad bij te staan voor wat betreft de veiligheid op evenementen en in voetbalstadions. Let’s ride together!

Attractieparken

belac

Pretparken met attractietoestellen zijn een populaire ontspanningsplaats. De uitbater hiervan is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem aangeboden toestellen. Hij moet de nodige controles uitvoeren en voorzieningen treffen zodat er geen gevaar is voor de gebruiker of omstander. De complexiteit van attractietoestellen draagt ertoe bij dat de risicoanalyse, de preventieve maatregelen, de controles en het onderhoud van de toestellen nauwkeurig moeten uitgevoerd worden.

Speelterreinen en -toestellen

belac

De veiligheid van spelende kinderen dient maximaal gewaarborgd te worden. De uitbater van een speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Daarrond zijn dan ook dwingende, wettelijke bepalingen opgesteld. Onze ACEG-expert controleert speelterreinen en hun speeltoestellen volgens de bepalingen van deze wetgeving. U kan dus bij ACEG terecht voor controle en de nodige bijstand zodat u als uitbater voldoet aan alle normen en wetten.

Voetbalstadions

belac

Elk voetbalstadion moet voldoen aan wettelijk vastgelegde normen. Zo dient de elektrische installatie jaarlijks gekeurd te worden door een erkende instelling. Onze ACEG-expert zorgt voor deze controle en levert na een positieve evaluatie de nodige keuringsattesten af. De organisator van een wedstrijd is verplicht om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan personen en goederen te voorkomen, inbegrepen alle praktische maatregelen om wangedrag door de toeschouwers te voorkomen.

Evenement

belac

De organisator is verantwoordelijk voor de (preventieve) veiligheid op een evenement en moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om het ordentelijk verloop van het evenement te garanderen, de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en de hinder tot een minimum te beperken. Hiervoor kan u rekenen op de experten van ACEG die u kunnen bijstaan voor wat betreft de keuring van een breed gamma aan belangrijke zaken die bij een evenement komen kijken.

Méér dan alleen een keuring

Bij ACEG kiest u niet enkel voor een keuringsorganisme. Wanneer u kiest voor een samenwerking met ACEG kiest u voor kwaliteit, efficiëntie en vertrouwen. Dag in, dag uit gaan onze experts op de baan om van België een veiligere leefomgeving te maken.

kwaliteit

Kwaliteit

kwaliteit

Efficiëntie

kwaliteit

Vertrouwen

testimonial

Volg in de voetstappen van 10.000+ personen en ontdek het gemak van ACEG.

Ik ben zeer tevreden over de geleverde services. ACEG heeft me niet enkel op een vlotte en snelle manier verder geholpen aan een afspraak, ook de inspecteur die is langsgekomen heeft ons zeer goed verder geholpen. Onze installatie was volledige veilig. De inspecteur nam zelf nog voldoende tijd ons enkele zaken uit te leggen waardoor we nu weten hoe we veilig te werk kunnen gaan als we een lamp moeten ophangen. Van A tot Z een 10/10. Op deze firma kan je rekenen!

Valérie Ruiters

ratingratingratingratingrating

Laat uw installaties keuren

Het duurt maar 10 seconden om contact op te nemen met onze experts.

Snel in contact komen met een expert? Ze staan klaar voor jou:

+32 2 880 88 90