Sport & recreatie

Sportzalen, voetbalstadia, speeltuinen, etc.

Al deze specifieke locaties hebben nood aan keuringen. Onze inspecteurs hebben meerdere kwalificaties waardoor verschillende controles uitgevoerd kunnen worden tijdens één bezoek en u kan samenwerken met éénzelfde partner.

Zorg dat alle vestigingen en gebouwen wettelijk conform en gekeurd zijn!

Het efficiënt en correct beheren van verschillende vestigingen is tijdrovend en vraagt om een specifieke aanpak op het vlak van keuringen en wettelijke conformiteit. Denk bijvoorbeeld aan het overzichtelijk houden van de verschillende vestigingen, het opvolgen van de periodiciteit, het aanpakken van inbreuken, etc. Voor voetbalstadia is een conform keuringsdossier een essentieel onderdeel van een licentiedossier. Speeltoestellen en sportzalen dienen ook periodiek gekeurd te worden ter bevordering van de veiligheid van kinderen, sporters en omstaanders.

In het kader van digitalisering, kunnen QR-codes worden ingezet waar de keuringsverslagen achter hangen. Deze QR-codes geven eveneens de mogelijkheid om extra documentatie (handleiding, plannen, procedures, etc.) toe te voegen aan bepaalde assets.

ACEG staat voor een snelle service en stelt een gratis, overzichtelijk platform en gratis QR-codes ter beschikking. Via dit platform is het mogelijk om alle nodige keuringen online aan te vragen, op te volgen en al uw attesten en certificaten te beheren. Daarnaast is ons platform een absolute meerwaarde bij een audit, tijdens een rondgang of voor een verzekeringsdossier.

Voor welke controles kan ik
bij ACEG terecht?

ACEG helpt u met het behalen van al uw certificaten en attesten.

Elektriciteit

Elektrische keuringen

Speeltoestellen

Hef- en hijskeuringen

Brand

Branddetectie en noodverlichting

Brand

Brandhaspels

Gas

Stookplaatsen

Visuele inspecties

Met behulp van drones

Hoe gaan we te werk?

 • Wij komen langs en
  maken een inventaris
  1
 • Wij sturen een
  prijsofferte op maat
  2
 • Wij maken samen
  praktische afspraken
  3
 • Wij versturen een login
  voor ons digitaal platform
  4
 • Wij komen langs en
  voeren keuringen uit
  5
 • Wij volgen de
  periodiciteit op
  6
 • Uw verslagen beschikbaar
  in ons digitaal platform
  7