Verhuurcentra

Kranen, hoofwerkers, graafmachines, etc.

Al deze machines vereisen periodieke, wettelijke controles. Onze inspecteurs hebben meerdere kwalificaties waardoor verschillende controles uitgevoerd kunnen worden tijdens één bezoek.

Zorg dat alle uw toestellen volledig gekeurd en conform zijn!

Het efficiënt en correct beheren van toestellen is tijdrovend en vraagt om een specifieke aanpak op het vlak van keuringen en wettelijke conformiteit. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren en overzichtelijk houden van de verschillende toestellen, het opvolgen van periodiciteit en locatie, het aanpakken van inbreuken, etc. Verhuurcentra moeten voldoen aan tal van wettelijke voorschriften. In het kader van digitalisering, kunnen QR-codes worden ingezet waar de keuringsverslagen achter hangen. Deze QR-codes geven eveneens de mogelijkheid om extra documentatie (handleiding, verzekeringsdocumenten, etc.) toe te voegen aan bepaalde assets. Het is eveneens mogelijk om een QR code te koppelen aan een track and trace.

ACEG staat voor een snelle service en stelt een gratis, overzichtelijk platform en gratis QR-codes ter beschikking. Via dit platform is het mogelijk om alle nodige keuringen online aan te vragen, op te volgen en al uw attesten en certificaten te beheren. Daarnaast is ons platform een absolute meerwaarde bij een audit, tijdens een rondgang of voor een verzekeringsdossier. Voor verhuurcentra heeft ACEG extra geïnvesteerd in haar platform, zodoende we deze partijen optimaal kunnen ontzorgen!

Het is bovendien mogelijk om een koppeling te leggen tussen jullie operationeel platform en ons platform. Zo kan alle info één op één worden beheerd.

Voor welke controles kan ik
bij ACEG terecht?

ACEG helpt u met het behalen van al uw certificaten en attesten.

Hef en hijs

Alle type kranen

Hef en hijs

Alle type toestellen

Hef en hijs

PBM's (harnassen, leeflijnen, etc.)

Hoe gaan we te werk?

 • Wij sturen een
  prijsofferte op maat
  1
 • Wij maken samen
  praktische afspraken
  2
 • Wij versturen een login
  voor ons digitaal platform
  3
 • Wij komen langs en
  voeren keuringen uit
  4
 • Wij volgen de
  periodiciteit op
  5
 • Uw verslagen beschikbaar
  in ons digitaal platform
  6